Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

14.11.2020 09:00

Na ministerskej stránke je rozhodnutie ministra, ktoré je  účinné od 16. 11. 2020 ako aj konsolidované znenia rozhodnutí ministra č. 2020/18259 1 a 2 účinné od 2. 11. a od 16.11.

 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/