Program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

01.10.2020 22:17

Upriamujeme pozornosť informácie k Programu na podporu konzumácie ovocia, zelenimy a mlieka v našich školách:  https://www.mpsr.sk/aktualne/dolezite-oznamenie-tykajuce-sa-skolskeho-programu/15853/