Príspevok na školy v prírode

13.01.2016 20:40
Na webovej stránke  ministerstva  bol  zverejnený  príspevok na Školy v prírode v roku 2016 pre  
zriaďovateľov a jednotlivé školy.