Prijímacie skúšky na stredné školy

30.04.2020 14:50

Zmeny, ktoré si vyžiadala situácia s pandémiou koronavírusu a opatreniami na jej zvládnutie priniesla aj zmeny v prijímaciom pokračovaní na stredné školy(termíny, spôsob prijímania a kritéria). Viacej tu:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/