Prerušenie vyučovania na školách a

12.03.2020 18:01

 

Ministerka školstva vydala usmernenie na prerušenie vyučovania na školách:

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/