Porada riaditeľov ZŠ s MŠ - ŠÚ Hniezdne

21.08.2013 14:23

Porada sa uskutoční 28. 8. 2013 o 13.00 h v zasadačke Obecného úradu Hniezdne. (Program: podľa pozvánok)