POP na šk. rok 2014/15

25.06.2014 13:24

Pedagogicko-organizačné pokyny na nasledujúci školský rok nájdete tu:https://www.minedu.sk/data/att/6148.pdf