Podvodníci s registrom

26.10.2016 14:57
Informácia Podvodníci s registrom
MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. 
Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky.
 Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.