Podielové dane - prognóza na rok 2021

10.12.2020 10:35

Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2021.

Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 91,728 €. 

V porovnaní s prognózou na rok 2020 spred roka (95,288 €) je to pokles  - cca o 3,7%. Bližšie:

https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/

 

 

 

 

Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2020.
 
Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 95,288 €. 
 
V porovnaní s prognózou na rok 2019 (93,78 €) je to nepatrný  nárast  - o 1,6%. Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2020.
 
Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 95,288 €. 
 
V porovnaní s prognózou na rok 2019 (93,78 €) je to nepatrný  nárast  - o 1,6%.