Podielové dane - prognóza na rok 2020

09.12.2019 14:13

Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2020.

Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 95,288 €. 

V porovnaní s prognózou na rok 2019 (93,78 €) je to nepatrný  nárast  - o 1,6%. 

Prognózu nájdete tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/