Počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa

18.11.2016 21:17

Prešovský samosprávny kraj prijatím VZN č. 55/2016 opäť pokračoval v znížovaní počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa ako aj v susedných okresoch. Pokles oproti minulému roku je síce menší ako v predchádzjúcom období, ale týka sa výlučne SOŠ-iek.

 Rozdiely sú aj medzi jednotlivými okresmi. V porovnaní so školským rokom 2013/14 najväčší úbytok v ponuke tried na severe východného Slovenska pripadá na okres Stará Ľubovňa a to až o 38%, v okrese Kežmarok je to 26% a v okrese Sabinov 25%. Žiakom 9-tych ročníkov z okresu Stará Ľubovňa krajskí poslanci výrazne obmedzili dostupnosť učňovského vzdelávania v blízkosti ich bydliska.

Viac tu: https://skolsky-urad-hniezdne.webnode.sk/news/pocet-tried-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-na-strednych-skolach-v-okrese-stara-lubovna/