Počet prvákov

07.11.2013 14:23

Počet prvákov v triede sa nemá zvyšovať. Viac https://www.skolskyportal.sk/clanky/pocet-prvakov-v-triede-napokon-caplovic-nezvysuje