Nové VZN - PSK:

28.02.2014 12:07

VZN 37/2014 - počty tried v prvých ročníkoch stredných škôl: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-c-35-2013.html 

VZN 38/2014 - zrušenie školského internátuBaštová 21, Prešov: www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-c-38-2014.html