Normatívne financovanie 2017

30.01.2017 11:27

 Na stránke Ministerstva školstva sú už zverejnené normatívy:  https://www.minedu.sk/normativne -  https://www.minedu.sk/normativne-financovanie/