Národný projekt - Škola otvorená všetkým

08.10.2016 21:03

https://www.minedu.sk/vyzvanie-pre-narodny-projekt-%E2%80%9Eskola-otvorena-vsetkym%E2%80%9C/