NARIADENIE VLÁDY 200/2014 - mlieko a mliečne výrobky

25.08.2014 13:23
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky
z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
v znení neskorších predpisov.  nájdete tu:   https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-200