Nápočet podielových daní na činnosť ŠKD po novom

19.12.2017 14:16
Nápočet podielových daní na činnosť ŠKD do rozpočtu obcí od nového roku pôjde po novom. V predmetnej novele nariadenia sa zároveň z dôvodu efektívnejšieho prerozdeľovania finančných prostriedkov na dieťa materskej školy  spresnili hodnoty koeficientov na dieťa materskej školy pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce s počtom nepresahujúcim 25 detí

Bližšie:https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/objem-penazi-na-cinnost-skd-urci/39035-clanok.html