Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2016/2017

10.10.2016 21:24

Metodický pokyn pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra v šk. r. 2016/2017 nájdete tu: www.minedu.sk/data/files/4867.pdf