metodický pokyn č. 66/2015 k postupu .... asistent učiteľa

12.10.2015 14:53

Metodický pokyn k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevyhodnením nájdete tu: https://www.minedu.sk/15170-sk/metodicky-pokyn-c-662015-k-postupu-pri-predkladani-poziadaviek-na-financne-prostriedky-na-osobne-naklady-asistenta-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/