Metodické usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl k zápisom do 1. ročníka ZŠ

20.01.2014 13:53

Metodické usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl k zápisom do 1. ročníka ZŠ: met usm 1 2014 zápis ZŠ.doc (90624)