Metodické usmernenie k organizovaniu súťaží

10.01.2014 12:48

  Metodické usmernenie OŠ OÚ Prešov  č.1/2014 k organizovaniu súťaží nájdete tu:  MU 1_2014.pdf (176447)