Manuály k začiatku a priebehu školského roka 2020/2021

31.08.2020 09:15

Cieľom Manuálov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy)

Centrá voľného času a krúžková činnosť

 

Materské školy
Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy)
Stredné školy
Špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva
Špeciálne výchovné zariadenia
Vysoké školy a školské domovy
Centrá voľného času a krúžková činnosť