Legislatívna zmena

31.10.2013 13:47

Od 1. 11. 2013 je účinný  Zákon č. 312/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Znenie:      https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-312/print