Konferencia Raabe

07.10.2014 14:38

7. ročník odbornej konferencie Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov

 

https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/ako-sa-prihlasit?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=SK+-+Conference+-+%C5%A0kola+2014%2F2015+-+2