Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015

17.12.2014 21:53

Jej znenienájdete na :https://www.ozpsav.sk/files/kzvs_vs_2015.pdf