Jednotkový koeficient - 2015

09.12.2014 14:35

Sú už zverejnené východiskové štatistické údaje  a rozpočtované podiely obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015 :  https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9946

 

JK= 0,4*1 442 032 000/8 732 114,9 = 66.056€