Jednotkový koeficient na rok 2016

18.12.2015 14:24
Sú už zverejnené východiskové štatistické údaje  a rozpočtované podiely obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2016:  https://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=10509

 

JK= 0,4*1573799000/8854226,3 = 71,098€