Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

22.11.2013 13:15

 

    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva dostala zelenú. Školy a ich žiaci sa môžu tešiť napríklad na tablety či interaktívne tabule. Bližšie na:

https://www.informatizacia.sk/aktuality-ministerstvo-financii-podpisalo-zmluvu-na-realizaciu-narodneho-projektu-elektronizacia-vzdelavacieho-systemu-regionalneho-skolstva/16211c