Duálne vzdelávanie v okrese SL

04.05.2015 14:03

Zamestnávatelia (spolu 177) ponúkajú žiakom stredných škôl od septembra takmer 1 450 miest v duálnom vzdelávaní, žiaľ ani jedno miesto v okrese Stará Ľubovňa. Tak možno o rok.

Zoznam poskytovateľov a škôl nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/8180.pdf