Upgrade Metodického pokynu

17.10.2015 13:37

 Doplnenie predchádzajúceho Metodického pokynu o termíny periodického doplnňania údajov do centálneho registra:https://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf