Vitajte na stránkach ŠÚ Hniezdne

   

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

25.05.2017 13:45
Pedagogicko-organizačné...

Predkladanie projekov na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

12.05.2017 13:34
Základné školy môžu...

Odstraňovanie školských stavebných bariér v školách

20.04.2017 14:20
Ministerstvo školstva...

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - NÁVRH

15.03.2017 10:57
 Na ministerskej...

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2017

04.03.2017 08:46
https://www.minedu.sk/dat

Akčný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na rok 2017.

25.02.2017 09:39
V súvislosti s...

Nové licencie pre MS Office a operačný systém MS Windows

03.02.2017 08:01
  Ministerstvo...

Normatívne financovanie 2017

30.01.2017 11:27
 Na stránke...

Rozdelenie výnosu dane z príjmov

27.01.2017 14:42
  Nariadenie...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

12.01.2017 21:52
Ministerstvo školstva,...

Asistenti - zoznam pre rok 2017

28.12.2016 09:12
 Zoznam škôl,...

Jednotkový koeficient na rok 2017 - financovanie originálnych kompetencií

15.12.2016 13:59
Východiskové štatistické...

PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

06.12.2016 14:09
Na reprezentatívnej...

Počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách v okrese Stará Ľubovňa

18.11.2016 21:17
Prešovský samosprávny...

Čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl

14.11.2016 14:51
Minister školstva...
Záznamy: 31 - 45 zo 148
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>