Nový štandard finančnej gramotnosti

22.06.2014 08:59

Nový štandard finančnej gramotnosti nájdete tu: http://www.minedu.sk/data/att/6152.pdf